TIL FORÆLDRE

SPECIALPÆDAGOGISK OG RETSLIG VURDERING


Som forælder til et barn med særlige behov er man ofte overladt til selv at holde styr på paragrafferne og hjælpemulighederne - samtidig med at man skal kæmpe for at få sit perspektiv hørt.


Selvom de kommunale forpligtelser er ganske entydige, så sker det alt for ofte, at vejledningen er mangelfuld - eller helt udebliver. Jeg tilbyder et alternativ til forældre, som oplever at stå alene med tungt lovstof og spørgsmål om, hvordan et givent støttebehov bedst muligt tilgodeses.


En specialpædagogisk og retslig vurdering omfatter også spørgsmål om, hvad man som forælder kan gøre, når ens barn mistrives i et tilbud. Eller hvad man som forælder gør, når man er bekymret for, om ens barn får den undervisning og specialpædagogiske indsats det har brug for.


Jeg er altid mindst lige så optaget af at lytte til jeres beskrivelser af jeres barns funktionsniveau, færdigheder og personlige karakteristika - som jeg er af at læse fagpersoners udtalelser, især når jeg skal matche støtte-behov med et tilbud eller en specialiseret indsats (se match).


Hvis I eller jeg vurderer at der er brug for yderligere ekspertise, vil jeg altid inddrage en specialistDet kan være en jurist, der er særlig skarp på børnehandicapområdet, en specialpsykolog der bidrager med en undersøgelse - eller måske en pædagog der hjælper jer i hverdagen. 

Profilen - et godt værktøj

Udover den specialpædagogiske vurdering tilbyder jeg at lave en profil, der på en enkel og tydelig måde viser den støtte og indsats jeres barn har brug for. Med profilen i hånden er I fagligt klædt på til at indgå i dialog om, det tilbud jeres barn bør have.

Går dit barn i skole?

I kan få svar på spørgsmål om, alt fra ret og pligt i syge- og specialundervisning, til PPRs rolle - og hvad I kan (og bør) forvente af et inkluderende læringsmiljø i de almene tilbud eller undervisning og pædagogik på specialområdet.


RÅD OG VEJLEDNING


Forældre til børn med særlige behov skal ofte samarbejde med flere forskellige instanser, der sjældent er helhedsorienterede - eller bidrager til at få overblik over, hvilken vej man kan gå.


Mange forældre oplever at stå alene med beslutninger om, hvad de skal gå efter, hvilket tilbud de skal vælge - og hvad der i virkeligheden er det bedste for deres barn. Beslutningerne er ofte svære, fordi det netop handler om ens barn - og fordi man langtfra altid føler sig godt klædt på.


På basis af en grundig specialpædagogisk og retlig vurdering, tilbyder jeg professionel vejledning og et uvildigt fagligt råd om, de muligheder I har - og hvordan I kommer igennem (systemet) med det I ønsker jer.


Er I ved at tage de første skridt?

Måske er I forældre til et barn, som I er bekymrede for? Og måske føler i jer 'nye' på området - og mangler i det hele taget et overblik over mulighederne og hvad I skal lægge vægt på, i mødet med 'systemet'.


Jeres barn vil typisk være i et alment dag- eller skoletilbud - måske ytrer de fagprofessionelle allerede bekymring eller peger i retning af special-området. Det kan også være, at de ser et 'helt andet' barn end I gør?


Jeg tilbyder også råd og vejledning til forældre i en netop sådan, ofte særligt svær, situation. Så der er hjælp at hente. Jeg kalder den 'hurtig'.  

I får uvildig og personlig rådgivning - i et fleksibelt format, og ja, hurtigt.

Hvad får I ud af det?

I får et bedre grundlag for indgå i dialog om jeres barns behov - og for at træffe beslutninger om fremtiden. For mange forældre har rådgivningen også karakter af uvildig faglig sparring, idet det jo er dem (og deres børn), der er reelt er de største eksperter, når det gælder det der er brug for.

Samarbejde

Min ambition er altid at klæde jer grundigt på, så I selv hurtigst muligt kan drive proces og dialog videre til gavn for jeres familie. Vi samarbejder altså om at finde de bedste løsninger - og det gør vi konstruktivt og dialogisk med relevante parter og instanser i jeres barns sag.

SKOLE- OG TILBUDSMATCH


For mange forældre kan det virke uoverskueligt at finde en ny skole eller et nyt pædagogisk tilbud. Det er ofte ikke tydeligt, hvad tilbuddene kan - og om de matcher det støttebehov ens barn har.


Jeg tilbyder hjælp til at finde det rette tilbud til jeres barn, uanset om det drejer sig om et skift til et mere inkluderende alment tilbud, et tilbud på specialområdet eller en højt specialiseret indsats, hvor udbuddet er småt og der ofte er rift om de gode pladser.


Et godt match er ikke kun vigtigt for jeres barn - det er også vigtigt for jer, at jeres barn er i et tilbud, som I kan samarbejde med, og hvor undervisningen, behandlingen og den pædagogiske tilgang er i top. 


Match beror på en specialpædagogisk vurdering, og alt afhængig af behovet, skalerer vi ydelsen på en måde, som giver mening for jer. Mange forældre har brug for en vurdering, faglig sparring og et bud på relevante tilbud, mens andre også ønsker at jeg deltager i besøg på tilbuddene og/eller i møder, hvor der er brug for mit faglige indlæg.

Hvordan foregår det?

Jeg finder, screener og udpeger en række tilbud, som matcher jeres barns støttebehov - og det I ønsker for jeres barn. Jeg tilbyder også at besøge tilbud sammen med jer. Endelig kan jeg hjælpe jer med at få styr på de væsentlige argumenter, når der er visitation i kommunen.

Kvalitetstegn

Jeg ser efter om tilbuddet er velorganiseret og har relevant viden, erfaring og kompetencer. Men jeg er også optaget af børnefællesskabet, læringsmiljøet og samarbejdspotentialet - og selvfølgelig ser jeg på de nyeste kvalitets- og tilsynsrapporter. 

BISIDNING


Når man har et barn med særlige behov går man som forældre ofte til mange møder. Det kan være opfølgnings- eller netværksmøder, eller det kan være møder hvor samarbejdet er på dagsordnen.


Fælles for møderne er, at man som forælder ofte skal være godt klædt på til at begrunde, hvorfor man fortsat skal modtage hjælp. Møderne danner ofte grundlag for afgørelser om, hvorvidt en given indsats skal fortsætte, justeres eller ophøre. Derfor er møderne vigtige. Og svære.


Skal I til et vigtigt møde?

Jeg tilbyder bisidning på møder, hvor I som forældre har brug for støtte til at komme igennem med det I gerne vil opnå. Jeg hjælper med at sikre, at jeres perspektiv og ønsker er en væsentligt del af sagsbehandlingen eller den måde, som tilbuddet griber den faglige og sociale støtte an på.


Med mig som bisidder får I en professionel og saglig partner, der kender lige præcis jeres situation og sag. Jeg går altid efter dialogen og det konstruktive samarbejde, når der skal findes løsninger. Med den erfaring jeg har (fra den anden side af bordet) så ved jeg, at det virker.


Jeg deltager i møder, store som små, stort set alle steder - fx i børnehaven, på skolen og i børne- og familieafdelingen. Jeg er ofte fysisk til stede - men i stigende grad også online, hvilket giver en fleksibilitet og (ofte) en mulighed for at hjælpe jer, præcis når I har brug for det.


Jeg tilbyder også mødeforberedelse, hvor I bliver godt klædt på til at mestre et svært møde. Jeg hjælper jer med at få styr på argumenterne og de gode spørgsmål, så I får et solidt grundlag for at opnå I gerne vil.

unsplash