OM


LENE OLDENBURG THUESEN


INDEHAVEREfter adskillelige år som konsulent og leder på det almene - og specialiserede børneområde startede jeg i 2019 så småt op med Oldenburg Rådgivning. Det gjorde jeg, fordi jeg syntes der manglede et reelt og helhedsorienteret alternativ til den vejledning, som forældre til børn med særlige behov fik i kommunerne.


Behovet for råd og vejledning er ikke blevet mindre, tværtimod - og i efterået 2021 bestemte jeg mig for at blive fuldtids-startup. I første halvdel af 2022 har jeg bl.a. udvidet rådgivningen til også at omfatte fagprofessionelle i dagtilbud, på skoler og uddannelsessteder, der ønsker større indsigt i forælderperspektivet, værktøjer og inspiration til et mere konstruktivt samarbejde.


Jeg er uddannet Cand.mag i Pædagogik fra Københavns Universitet med speciale i strategisk og faglig udvikling af (og læring i) professionelt arbejde med børn i udsatte positioner. Min specialisering omfatter dermed i høj grad (kompetence)udvikling af især lærere og pædagogers arbejdsfelt og praksis, til gavn for børn og unges særlige sårbarhed og behov. 


Jeg har siden uddannet mig inden for bl.a. ledelse, proces- og mødefacilitering, konflikthåndtering og  mægling samt kognitiv adfærdsterapi, ACT, neuropsykiatriske lidelser hos børn (særligt autisme og ADHD) mentalisering og traumebehandling.


Som rådgiver trækker jeg aktivt på min viden og erfaring med, hvordan den kommunale forvaltning, skolesystemet, de pædagogiske og specialiserede tilbud (også døgnregi) fungerer, herunder hvilken tilgang, undervisning og pædagogik børn med særlige behov bør mødes med. 


I praksis gør det, at jeg i rådgivningen og som oplægsholder integrerer flere vidensområder, bl.a. socialfaglige tilgange, didaktisk og pædagogisk tænkning samt lærings- og konfliktteoretiske perspektiver på, hvordan børn og (vi) voksne lærer, omsætter teori til praksis og bliver bedre til at samarbejde.


Jeg er også tilknyttet den Pædagogiske Diplomuddannelse på Professionshøjskolen Absalon, hvor jeg som konsulent, censor og underviser arbejder med at udvikle lærere og pædagogers kompetencer i bl.a. didaktisk design og hvordan man i praskis skaber mere alternative og inkluderende læringsmiljøer.MERE OM SAMARBEJDE

OG HVAD JEG STÅR FOR

Hvad enten I er forældre eller fagprofessionelle, så er det vigtigt for mig, at I fra start til slut oplever at få noget ud af rådgivningen og den faglige bistand.


Er I forældre, tager jeg afsæt i det I gerne vil opnå - og jeg går jeg altid efter de bedst mulige løsningerpå kort og lang sigt. I kan bl.a. forvente, at I bliver vejledt i, hvornår, hvordan og i hvilken rækkefølge I skal henvende jer til de forskellige parter.


Rådgivningen er helhedsorienteret, fordi jeg altid vil bestræbe mig på at give jer flest mulige faglige perspektiver. Det giver for mange forældre en oplevelse af, at jeg samler trådene og de ofte løsrevne udsagn om, hvad der vigtigt for jeres barn.


Skal vi samarbejde?


Vælger I mig som samarbejdspartner, så vælger I også en bestemt tilgang til opgaveløsningen; hvad enten jeg udarbejder profiler eller holder faglige oplæg, så er mit afsæt altid at inddrage børnenes og forældrenes perspektiver.


Noget andet der er vigtigt for mig er, altid at designe læringsformat og indhold meningsfuldt i forhold til de erfaringer I har - og den praksis I ønsker at udvikle. I skal ikke blot inspireres, men også 'gøre' noget med den nye viden.


I mit arbejde har jeg nogle grundlæggende værdier, som er vigtige for mig og præger min måde at (sam)arbejde på; det er især ordentlighed, integritet og medmenneskelighed.


Jeg stiller store krav til de af mine samarbejdspartnere, der løser støtteopgaver efter servicelovens bestemmelser. Det gælder især måden den specialpædagogiske indsats gives på, herunder bl.a. evnen til at arbejde fleksibelt og struktureret i en tværfaglig arena - og altid tæt på både børn og forældre. Det gælder også evnen til at dokumentere og systematisk vurdere virkningen af den indsats der er sat igang.


Når jeg matcher samarbejdspartnere med en opgave, lægger jeg stor vægt på erfaring og praksisfaglighed, særlig ekspertise inden for specialområdet samt stærke relationskompetencer kombineret med relevant fagspecifik viden. 
SAMARBEJDSPARTNERE


Jeg møder mange dygtige og engagerede fagpersoner på min vej, og jeg samarbejder eller henviser derfor også gerne til andre, som på den ene eller anden måde kan bidrage med en særlig ekspertise.


Det drejer sig bl.a. om Linda Klingenberg fra Min Private Rådgiver: https://minprivateraadgiver.dk, der som jurist har en særlig viden og erfaring - og ikke mindst en sympatisk og konstruktiv indgangsvinkel til samarbejdet med kommunerne om sagsbehandlingen.


Jeg kan varmt anbefale For Lige Vilkår, som er en landsdækkende og diagnosetværgående forening for familier med børn, der har særlige behov på grund af handicap eller kronisk sygdom: https://forlige.dk.


Jeg samarbejder også med Skolen Fri, som er et vigtigt initiativ og reelt alternativ til børn, der enten midlertidigt eller i længere perioder har brug for et andet læringsformat: https://skolenfri.dk.  

 

Endelig er jeg begejstret for de dygtige folk i Kalmia: https://www.kalmia.dk, det brobyggende arbejde i PLAY: https://www.playdk.dk og for den indsigt og viden om autisme og forælderskab, man kan hente hos Louise i Kompaz: https://kompaz.dk.