OM


LENE OLDENBURG THUESEN


INDEHAVEREfter adskillelige år som konsulent og leder på det almene - og specialiserede børneområde startede jeg i 2019 så småt op med Oldenburg Rådgivning. Det gjorde jeg, fordi jeg syntes der manglede et reelt og helhedsorienteret alternativ til den vejledning, som forældre til børn med særlige behov fik i kommunerne.


Behovet for råd og sparring er ikke blevet mindre, tværtimod - og ved udgangen af 2021 bestemte jeg mig for at blive fuldtids-startup. I løbet af 2022 har jeg bl.a. udvidet rådgivningen til også at omfatte oplæg for fagprofessionelle i dagtilbud, på skoler og uddannelsessteder, der ønsker større indsigt i bl.a. forælderperspektivet, værktøjer og inspiration til et mere konstruktivt samarbejde.


Jeg er tilknyttet den Pædagogiske Diplomuddannelse på Professionshøjskolen Absalon, hvor jeg som konsulent, censor og ekstern underviser arbejder med at udvikle lærere og pædagogers kompetencer inden for bl.a. lovgivning på børneområdet, didaktisk design og hvordan man i praksis skaber fællesskabende og inkluderende læringsmiljøer, der er tilpasset børns særlige forudsætninger og støttebehov.


Baggrund og tilgang


Jeg er uddannet Cand.mag i Pædagogik fra Københavns Universitet (2008) med speciale i strategisk og faglig udvikling af (og læring i) professionelt arbejde med børn i udsatte positioner. Min specialisering omfatter dermed i høj grad (kompetence)udvikling af især lærere og pædagogers arbejdsfelt og praksis, til gavn for sårbare børn og unges læring og udvikling. 


Jeg har siden uddannet mig inden for bl.a. ledelse, proces- og mødefacilitering, konflikthåndtering og  mægling samt kognitiv adfærdsterapi, ACT, neuropsykiatriske lidelser hos børn (særligt autisme og ADHD) mentalisering og traumebehandling. I 2025 kan jeg også kalde mig Master i Socialret fra Aarhus Universitet, med særligt fokus på børneret, inklusion og ligebehandling i uddannelsessektoren.


Som rådgiver trækker jeg aktivt på min viden og erfaring med, hvordan den kommunale forvaltning, skolesystemet, de pædagogiske og specialiserede tilbud (også døgnregi) fungerer, herunder hvilken tilgang, undervisning og pædagogik børn med særlige behov bør mødes med. 


I praksis gør det, at jeg i rådgivningen og som oplægsholder integrerer flere vidensområder, bl.a. socialfaglige tilgange, didaktisk og pædagogisk tænkning samt lærings- og konfliktteoretiske perspektiver på, hvordan børn og (vi) voksne lærer, omsætter teori til praksis og bliver bedre til at samarbejde.


MERE OM SAMARBEJDE

OG HVAD JEG STÅR FOR

Hvad enten I er forældre eller fagprofessionelle, så er det vigtigt for mig, at I fra start til slut oplever at få noget ud af rådgivningen og den faglige bistand.


Er I forældre, tager jeg afsæt i det I gerne vil opnå - og jeg går jeg altid efter de bedst mulige løsningerpå kort og lang sigt. I kan bl.a. forvente at blive vejledt i, hvornår, hvordan og i hvilken rækkefølge I skal henvende jer til de forskellige parter.


Rådgivningen er helhedsorienteret, fordi jeg altid vil bestræbe mig på at give jer flest mulige faglige perspektiver. Det giver for mange forældre en oplevelse af, at jeg samler trådene og de ofte løsrevne udsagn om, hvad der vigtigt for jeres barn.


Skal vi samarbejde?


Vælger I mig som samarbejdspartner, så vælger I også en bestemt tilgang til opgaveløsningen; hvad enten jeg udarbejder profiler eller holder faglige oplæg, så er mit afsæt altid at inddrage børnenes og forældrenes perspektiver.


Noget andet der er vigtigt for mig er, altid at designe læringsformat og indhold meningsfuldt i forhold til de erfaringer I har - og den praksis I ønsker at udvikle. I skal ikke blot inspireres, men også 'gøre' noget med den nye viden.


I mit arbejde har jeg derfor nogle grundlæggende værdier, som er vigtige for mig og præger min måde at (sam)arbejde på; det er især ordentlighed, integritet og nærvær.

SAMARBEJDSPARTNERE


Jeg møder mange dygtige og engagerede fagpersoner på min vej, og jeg samarbejder eller henviser derfor også gerne til andre, som på den ene eller anden måde kan bidrage med en særlig ekspertise.


Det drejer sig bl.a. om Emilie Gade fra Digital Socialrådgiver: https://digitalsocialraadgiver.dk og Linda Klingenberg fra Min Private Rådgiver: https://minprivateraadgiver.dk der begge har en sympatisk og konstruktiv indgangsvinkel til samarbejdet (med kommunerne) om sagsbehandlingen på handicapområdet.


Jeg kan varmt anbefale For Lige Vilkår, som er en landsdækkende og diagnosetværgående forening for familier med børn, der har særlige behov på grund af handicap eller kronisk sygdom: https://forlige.dk.


Jeg samarbejder også med Skolen Fri, som er et vigtigt initiativ og reelt alternativ til børn, der enten midlertidigt eller i længere perioder har brug for et andet læringsformat: https://skolenfri.dk.  

 

Endelig er jeg begejstret for den erfaring og medmenneskelighed, der følger med Kis Laursen's kurser og forældreforløb: https://detunikkebarn.dk - og for den varme, indsigt og viden om autisme og forælderskab, man kan hente hos Louise Mejnertz i Kompaz: https://kompaz.dk.


Jeg er også ret vildt med de dygtige folk i Kalmia: https://www.kalmia.dk, det brobyggende arbejde i PLAY:

https://www.playdk.dk og ikke mindst de skarpe og specialiserede folk fra Fonden Drive:

https://fondendrive.dk.

.


unsplash