PROFILEN


MANGLER I ET GODT OVERBLIK?


Mangler I som forældre et overblik over den indsats og støtte jeres barn har brug for?


Eller er I lærere eller pædagoger - og synes I, at det er en svær opgave at 'oversætte' andres udtalelser til tiltag og metoder, der fungerer i en pædagogisk og læringsmæssig kontekst? 


Hvis I genkender den faglige og (for mange) helt reelle udfordring det er, at få den didaktiske refleksion i spil med både eksterne og egne beskrivelser af barnet - så er I det helt rette sted. Især hvis I mangler inspiration til, hvordan man laver en enkel, brugbar og tydelig plan for, hvordan den specialpædagogiske bistand eller specialundervisning skal gives for at imødekomme det særlige behov.


I kan få hjælp til at lave jeres egne skarpe profiler, der synliggør barnets/elevens læringsforudsætninger; diagnoser, karakteristika og strategier - og giver et godt overblik over de vigtigste kompenserende virkemidler og metoder til at øge mulighederne for ligeværdig deltagelse i fællesskabet.


I får på den måde et stærkt fællesfagligt værktøj til dialogen om, hvad der virker og hvordan barnet/eleven udvikler sig i netop jeres kontekst. I får også et godt afsæt til at inddrage forældre og andre parter i, hvordan I alsidigt støtter barnet/eleven.


Det kan også være, at du er socialrådgiver - og er tvivl om hvilken indsats og støtte et barn skal have?


Profilen er noget for dig, som har brug for et kvalificeret fagligt input til den indsats og støtte der skal peges på, i forlængelse af handleplansmålene (SEL §140). Jeg har forældrenes ønsker og kendskabet til barnet eller den unge helt tæt på, hvilket er en stor (og lovpligtig) fordel, når der skal iværksættes særlig støtte.


Jeg laver profilen i en løsningsfokuseret og didaktisk ramme - og kombinerer et kognitivisk læringssyn med en sociokulturel forståelse, således at både individuelle, kontekstuelle og organisatoriske forhold prioriteres.